ارای وحدت آزمایشی چهارم

با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص حرفه وکالت توسط کارشناسان و موسسات معتبر دنیا می توان به این نتیجه رسید که حرفه وکالت همچون دیگر مشاغل دستخوش تغییرات جامعه شده است . به این نحو که ادامه فعالیت در مقام وکیل نیازمند به روز رسانی همه جانبه اطلاعات خواهد بود . از آنجایی که عملاً فعالیت و حصول نتیجه مطلوب به دلیل محدودیت وقت وتوان امکان پذیر نخواهد بود . بهترین راهکار فعالیت گروهی و تخصصیاست . لازمه وکالت و دفاع در هر موضوع نیاز به تخصص فنی به همراه اطلاعات حقمقی در آن حیطه می باشد .
گروه وکلای پارس - پارس وکیل
بعضاً مشاهده نموده ایم که وکلای خبره به دلیل عدم اطلاع کافی از فنون و حرفهای مختلف علی رغم کفایت اطلاعات حقوقی نتوانسته اند دفاع شایسته ای نموده و به راحتی حقوق موکل ایشان تضیع شده است .
از جهتی روز به روز بر حجم قوانین مصوب افزوده می شود و بعضی از این قوانین با کاملاً شخصی ( پزشکی ، مهندسی)تنظیم می گردد که حتی درک آن نیازمند اطلاع در آن زمینه دارد. گروه وکلای پارس با توجه به این مهم با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری این دفتر تاکنون (۲۸/۲/۹۷) موفق به پذیرش ۱۸۷۳ پرونده شده است .
نتیجه حاصله از پرونده های مذکور صدور حکم به نفع موکل،صدور حکم علیه موکل و سازش در جدول ذیل قابل ملاحظه است . به نظر نگارنده موفقیت در هر پرونده به عوامل مختلف بستگی دارد که مهمترین آن انتخاب پرونده های ارجائی است . وکیل ابتداً می بایست به تحقیق در سمت ادعای مراجعه پرداخته و در صورت احراز حق و موافقت قانون با آن حق پذیرش پرونده نماید به عبارتی می بایست واقع بینانه به اختلاف نگریسته و صرف نظر از اینکه مالی موکل را در طرح دعوی و یا عدم طرح دعوی و احتمال شکست وی را راهنمایی نماید . عنصر بعدی پیگیری ، تحقیق ، دفاع شایسته و غیره ….. می باشد .